Choose your region
iletişim · Languages: TR | EN
Menu

POLİETİLEN BORULARDA KALİTENİN ÖNEMİ

Polietilen boruların dünyada yaygınlaşmasına paralel olarak ülkemizde de kullanımı hızla artmaktadır. Üreticilerin sayısının artması ve kullanım alanlarının farklılaşması, boru üretiminde asla kabul edilemez yanlışları da beraberinde getirmektedir. PE boruların üretimleri esnasında yapılmakta olan bu yanlışları şu şekilde sıralamak mümkündür : 
    
1)Uygun olmayan hammadde kullanılması,
2)Boru üretiminde fire ve geri dönüşümlü hammadde kullanılması,
3)Maliyeti düşürme adına birtakım dolgu malzemelerinin kullanılması,
4)Boru çapında ve kalınlığında toleransların dışında uygun olmayan üretimlerin yapılması,
5)Uygun olmayan üretim proses parametreleri ile boru üretimin yapılması,
6)Sağlığa uygun olmayan standart dışı hammaddeler kullanılarak üretimin yapılması.
7) Kalitesi ve sınıfı, uluslararası tarafsız kuruluşlarca onaylanmamış, regresyon eğrileri elde edilmemiş hammaddelerin kullanılması.

Boru üretiminde yukarıda sıralanan hatalardan bir veya bir kaçının bir araya gelmesi sonucu minimum 50 yıl olması gereken boru ömrünün kabul edilemez bir şekilde kısalmasına neden olacağı kanıtlanmış bir bilimsel gerçekliktir. PE boruların üretiminde başta yanlış hammadde olmak üzere yukarıda sıralanan hataların yapılması sonucu, PE basınçlı boruların tasarımında esas alınan regrasyon eğrilerinde PE boru standartlarında öngörülen trendin dışına çıkılıp, borunun ömrünün önemli oranda kısalmasına neden olunacaktır.Boru kalitesindeki bu düşüşü çoğu zaman kısa süreli kalite kontrol testleri ile ortaya koymak zor olmakta, hatta bazen de imkansızlaşmaktadır.Aşağıdaki şekilden de anlaşılacağı üzere kalitesiz borunun birkaç saatten tutun da birkaç aylık, hatta yıllık performansı kaliteli borulardan daha iyi olabilmektedir. Bununla birlikte şu nokta asla unutulmamalıdır ki kaliteli nitelendirilebilecek bir boru, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda ortaya konan performans kriterlerini sağlayarak minimum 50 yıllık bir ömür boyunca kullanımında herhangi bir arıza oluşmayan borudur.Sonuç olarak, bir insan vücudundaki kan damarları insan sağlığı açısından ne derece önemli ise plastik boru hatları da bir binanın veya bir inşaat altyapısının en önemli hayati elemanlarından biri olup arızalanması, bozulması veya hasar görmesi durumunda bunun tüm taraflara oldukça ciddî zararlar vereceği göz ardı edilmemelidir. Günün sonunda kalitesiz boruların kullanım hayatı süresince yaşanması kesin olan sıkıntıların kullanıcıya maliyeti, kaliteli bir  boruya göre kat be kat fazla olacaktır.

Bu noktadan hareketle, ARILI PLASTİK olarak biz, bu gerçeğin hem plastik boru üreticilerince hem de plastik boru kullanıcılarınca çok iyi anlaşılıp ona göre hareket edilmesinin tüm kesimlerin yararına olacağı kanaatindeyiz.Biz her bir üretim sürecince sorumluluğumuz farkındayız ve olmaya devam edeceğiz.