Choose your region
iletişim · Languages: TR | EN
Menu

Polietilen Borular

Günümüzde gelişmiş ülkelerin doğalgaz, içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinde kullanılan boruların %95'i plastik esaslıdır.


Metal boru sistemlerinin gerek malzeme, gerekse montaj işçiliğinin yüksek oluşu, kullanım sırasında karşılaşılan problemlerin çokluğu ve kısa ömürlü olmaları yüzünden metalik boruların yerlerini her geçen gün hızlı bir biçimde plastik sistemlere bırakmaktadır.

1 km uzunluğundaki bir hattın metal ve plastik sistemlerle döşenmesi durumunda boru hatlarında oluşması olası hasar sayısı metalik boruda plastik borunun iki katından fazladır.

Tablo 1; 1 km uzunluğundaki boruda oluşan hasar sayısı

Hasar Nedeni

Metalik Boru

Plastik Boru

Paslanma hasarı

0.185

0

Döşeme esnasında hasar oluşumu

0.028

0.012

Mekanik hasarlar

0.038

0.009

Dışarıdan zorlama sonucu oluşan hasarlar

0.029

0.122

Diğer hasarlar

0.114

0.027

TOPLAM HASAR

0.394

0.170


Dünyamızda kaynaklardan taşınan temiz suların üçte biri tüketiciye ulaşmadan boru sistemlerindeki sızıntılardan çevreye yayılmaktadır. Öte yandan, atık su sistemlerindeki sızıntılar çevre kirliliğine dolayısıyla temiz su kaynaklarının kirlenmesine de yol açmaktadır. Bu nedenle, çatlama,aşınma,ömür kısalığı gibi metal boru sistemlerinin zayıflıkları plastik boru sistemlerine yönlenmeyi hızlandırmaktadır.

PVC,ABS,POLIASETAL ve POLIBITULEN hammaddeleri ile başlayan plastik esaslı boru sistemleri son yıllarda POLIETILEN teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak POLIETILEN sistemlere yönelmektedir.

Polietilen borularda performansı arttırmak ve daha düşük çaplarda da kullanımı yaygınlaştırmak için sürekli olarak yeni hammaddeler geliştirilmekte, öte yandan ekstrüsyon teknolojisindeki yeniliklerle bu çabalar desteklenmektedir.

Polietilen sistemlerin daha ömürlü,daha dayanıklı,daha hızlı monte edilebilen ve daha ekonomik olması için sistemi tamamlayan ek parçalar ve kaynak teknolojilerinde de gelişmeler sürmektedir.

Ülkemizde de batı ülkelerindeki bu değişim ve gelişime uygun olarak polietilen sistemlerin kullanımı yaygınlaşmaktadır.

Polietilen Boruların Kullanım Alanları

 • Doğalgazın taşınmasında ve dağıtılmasında
 • İçme ve kullanma suyu şebekelerinde
 • Pis su ve kanalizasyon şebekelerinde
 • Tarımsal sulamada
 • Drenaj projelerinde
 • Geçici isale hatlarında
 • Spor sahalarının sulanmasında
 • Yangın söndürme sistemlerinde
 • Telekomünikasyon kablolama sistemlerinde
 • Tehlikeli atıkların taşınmasında
 • Denizcilik ve balıkçılıkta
 • Marinalarda
 • Güç ünitelerinde
 • Petrokimya sanayiinde
 • Çimento sanayiinde
 • Kimya endüstrisinde
 • Maden işletmelerinde

POLIETILEN BORULARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

PE boruların birleştirilmesinde aşağıdaki yöntemler uygulanır.

a) Elektrofüzyon kaynağı
Bu teknik basit ve pahalı olmayan bir boru birleştirme yöntemidir.Elektrofüzyon kaynağıyla Ø20 mm - Ø110 mm arası boruların birleştirilmesi başarıyla yapılır.Ayrıca bu teknik uygulanarak ana borudan çıkışlar almak mümkündür.Bu yöntem daha çok tamir ve ulaşılması zor yerlerde PE boruların birleştirilmesinde kullanılır.

b) Alın kaynağı
Elektrikle ısıtılan bir sıcak eleman kullanılarak birleştirilecek olan PE borusunun uçları aynı anda ısıtılır.Daha sonra ısıtılıp eritilen uçlar birbirine belli bir basınç altında belli bir süre bastırılarak etkili bir kaynak bağlantısı elde edilir.Bu teknik sayesinde Ø90 ile Ø400 mm arası boruların kaynağı başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.
Tekniğine uygun bir kaynak bağlantısı yapıldığında elde edilen kaynak bölgenin direnci ana borunun direnci ile eşdeğer olacaktır.

peboru99
urun_su
peboru1
pehammadde