Sprinkler Irrigation on Field

ARILI YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMLERİ

Yağmurlama Sulama Boruları

Bağlantı şekline göre ARILI/PIPELIFE iki tür yağmurlama sistemi üretmektedir. Bu borular Yüksek Yoğunluklu özel polietilenden 5 ve 6 metrelik boylarda yapılır. Düşük basınçlarda dahi bağlantı noktalarından su sızdırmayacak şekilde tasarlanan ARILI/PIPELIFE Polietilen Sulama Boruları her türlü arazi koşullarında ve yüksek basınç altında yıllar boyu güvenle kullanılabilecek niteliktedir.

Yağmurlama sulama sistemi nedir?

Suyu toprak yüzeyine belirli bir basınç altında ince damlacıklar biçiminde yağmur şeklinde püskürten meme veya başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sisteme YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMİ diyoruz.
Günümüzün modern ve etkili sulama metodlarından biri olan bu sistemde, "sprinkler" adı verilen bir tabanca ile su havaya doğru püskürtülerek yağmur yağmasına yakın bir sulama etkinliği elde edilir. Diğer yöntemlerde ise su direkt olarak toprağa yüzeyden veya toprak altından verilir.
Yağmurlama sistemi genellikle birden fazla sprinklerden meydana gelir. Birden fazla sprinkler kullanıldığında her bir sprinkler boru hattında önceden belirlenen aralıklarda yerleştirilerek üniform bir sulama elde edilir.
Sprinklerler, Abot adı verilen ve boru hattı üzerine yerleştirilen bir ara parçaya bağlı uzatma borusuna monte edilerek çalıştırılırlar. Uzatma borusu ile sprinkler arasına bağlanan Küresel Vana sayesinde arzu edildiği anda ilgili sprinkler devre dışı bırakılabilir.

Sprinkler Irrigation on Field

Yağmurlama sulama sistemleri genel olarak üç kısımda incelenebilir

Taşınabilir Sistemler

Bu sistemde motopomp ünitesi, ana boru ve lateraller taşınabilmektedir. Yurdumuzda en yaygın uygulanan sistem taşınabilir sistemdir.

Yarı Taşınabilir Sistemler

Motopomp ünitesi ve ana boru hattı sabit lateraller hareketlidir. Bu sistem meyve ve sebzeliklerin sulanmasında geniş ölçüde kullanılmaktadır.

Taşınamayan (Sabit) Sistemler

Bu sistemde motopomp, ana boru ve lateraller sabittir.

ARILI KELEPÇELİ YAĞMURLAMA SULAMA BORULARI

ARILI/PIPELIFE tarafından yılların birikimi ve tecrübesi sonucunda üretilmekte olan kelepçeli yağmurlama sistemleri, Türk Patent Enstitüsü’nce de onaylanmış olup Ø75 mm, Ø90 mm, Ø110 mm,Ø125 mm, Ø140 mm ve Ø160 mm çaplarında üretilmektedir.

Tüm ek parçaları mevcuttur. 

Arılı Kelepçeli Istavroz Stüdyo Foto Çekimi

ARILI MANDALLI YAĞMURLAMA SULAMA BORULARI

ARILI/PIPELIFE'ın en son geliştirdiği sistem olup şu anda Ø50 mm ve Ø200 mm arasındaki çaplarda üretilmektedir. Sökülüp takılması kolay olan bu sistem, gerek sağlamlığı ile gerekse kullanışlı ve estetik olması açısından daha şimdiden kendini kanıtlamıştır.

Tüm ek parçaları mevcuttur.

Arılı Mandallı Yağmurlama Boruları Tarlada

Yağmurlama sulama sisteminin faydaları

Yurdumuzda son yıllarda hızlı bir gelişme gösteren yağmurlama sulama metodu diğer sulama metotlarına göre aşağıdaki üstünlüklere sahiptir;

 • Sistemde su kaybı söz konusu olmadığından sulama suyunun az olduğu (3.5 lt/sn) yerlerde dahi sudan azami ölçüde yararlanılır.
 • Meyilli, topografyası bozuk (ondüleli) yerlerde erozyona neden olmadan sulama yapılabilir.
 • Su; toprağa, yağmurda olduğu gibi ince zerreler halinde verildiğinden, mahsul veriminde diğer sulama metotlarına nazaran %20-50 arasında artış sağlar ve kaliteyi yükseltir.
 • Tohum çimlenme zamanında toprağın kaymak bağlaması nedeniyle bitkinin toprağın üzerine çıkamama durumunu ortadan kaldırır. İşletme masrafından ve işçilikten tasarruf sağlanır.
 • Toprak derinliği az (sığ) ve geçirgen topraklarda en ideal sulama sistemidir.
 • Özellikle denize yakın yerlerde rüzgarla taşınan tuzlu suların bitkilere bıraktığı tuz zerreleri, tozlar ve zararlı haşereler yağmurlama ile yıkanabilir.
 • Yağmurlama sulama ile kontrollü su verme imkanı olduğundan; taban suyu yüksek, drenaj sorunu olan yerlerde en uygun sulama metodu olmaktadır.
 • Tarla hendeklerine gerek kalmadığından, ekim alanı artmakta ve tarımsal işlemler kolay yürütülebilmektedir.
 • Eriyebilir suni gübreler sulama suyu ile birlikte isçiliğe gerek kalmadan bitkilere verilebilir.
 • Sebze, narenciye, bağ ve diğer meyvelikler dondan ve sıcaktan korunabilmektedir.

PE SULAMA SİSTEMLERİ

Polietilen Sulama Boruları, ana boru , yan boru ve lateral boru olarak kullanılabilen yumuşak polietilen borulardır. Borular siyah hammaddeden üretilmekte olup malzeme içerisinde iyi bir şekilde dağıtılmış UV katkısı ile borunun güneş ışığına karşı koruma özelliği artırıldığından tüm tarım, bahçe ve arazi uygulamarında uzun yıllar güvenle kullanilabilirler. İstenilen boru çapına bağlı olarak üretilebildiklerinden daha az sayıda ekleme parçaları kullanılarak uzun mesafelerin eksiksiz ve kısa sürede döşenmelerine imkan verir. Esnekliklerinden ve dayanımlarından dolayı sulama sistemlerinde gerek suyun sulanacak bölgeye naklinde, gerekse sulanacak alan içindeki suyun dağıtılmasında PE boruların üstünlüğü tartışılmaz bir hale gelmiştir.


Stok Sahasında Mandallı Yağmurlama Boru Resmi

Arılı yağmurlama borularının döşenmesi

Polietilen yağmurlama boruları sulanacak alana döşenirken aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir;

 • Motopomp çıkısından sonra mutlaka (ES) kullanılmalıdır. (ES) kullanılmadığı takdirde motopomptaki titreşim direkt olarak askıda kalan boru sistemine iletilecek ve bu titreşim de borunun bağlantı yerlerinde hasarlara neden olabilecektir. Ayrıca (ES)'in kullanılmaması durumunda motor ve motopomp sisteminde titreşimler de artacağından bundan hem motopomp hem de boru sistemi zarar görebilir.
 • Kelepçeli borular döşenirken her üç boruda bir son borunun ucundan tutularak sistemdeki kelepçe boşlukları alınmalıdır.
 • Boruların bağlantılarında kullanılan contalar takılmadan önce conta yuvalarının kum ve topraktan arındırılmasına dikkat edilmeli; conta tam olarak yuvaya yerleştirildikten sonra boru bağlantısı gerçekleştirilmelidir.
 • Sistemi devreye alırken, önce küçük debilerde çalışılarak ana boru ve lateraller su ile doldurulmalıdır. Sistemin sonundaki kör tapalar bir süre açık tutularak boruda kalan arzu edilmeyen yabancı maddelerin dışarı atılması sağlanmalıdır.
 • Yabancı maddelerin boruya girmemesi ve yağmurlama memelerinin tıkanmaması için pompa emme borusunun ucuna süzgeç takılmalıdır.
 • Sistemdeki en son abottan sonra fazladan bir boru daha kullanılarak istenmeyen maddelerin bu boruda birikmesi sağlanmalıdır.
 • Yağmurlama sezonu sonunda sistem sökülerek abotun üzerindeki vana ve tabancalar birbirlerinden ayrılarak temizlenmeli ve gerekli bakım yapılarak muhafaza edilmelidir.

Diğer Tarım Sistemleri ve ilgili Ürünler

Irregation

Damla Sulama Sistemleri

Damla sulama ile veriminizi en üst düzeye çıkarırken harcamalarınızı en aza indirebilirisiniz. Damla sulama sıralı bitkilerin sulanması için en etkili ve en doğru yöntemdir. Özellikle eğimsiz, düz arazi koşullarında, kurak iklimlerde, damla sulama en optimum kalitede bitki büyümesini sağlama konusunda çok önemli rol oynamaktadır.

Irrigation

Yağmurlama Sulama Sistemleri

Bağlantı şekline göre ARILI/PIPELIFE iki tür yağmurlama sistemi üretmektedir. Bu borular Yüksek Yoğunluklu özel polietilenden 5 ve 6 metrelik boylarda imal edilmektedir. Düşük basınçlarda dahi bağlantı noktalarından su sızdırmayacak şekilde tasarlanan ARILI/PIPELIFE Polietilen Sulama Boruları her türlü arazi koşullarında ve yüksek basınç altında yıllar boyu güvenle kullanılabilecek niteliktedir.

Pre-Insulated

ARILI TARIM İPLERİ

Türkiye'de Tarım İpleri üretiminin öncülerinden olan Arılı Plastik 40 yılı aşkın tecrübesi ve kaliteden taviz vermeyen çizgisiyle çiftçilerimize hizmet vermeye devam etmektedir.

Fibrilize polipropilen hammaddeden ot ve saman balyalamak için üretilen Arılı Balya İpleri otomatik balya makinelerinde kullanılmak için en uygun olan tiptedir veTSE belgelidir (TS EN ISO 467).

İletişime Geç

Lütfen bizimle hangi yolla iletişime geçmek istediğinizi seçin. En kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz.

Sizi Arıyalım

Geri Arama Servisi
Telefonla sizinle iletişime geçeceğiz
E-Mail Servisi
E-mail ile sizinle iletişime geçeceğiz

Paylaş:

Hesaplama Aracı

Pipelife, size kolaylık sağlamak için hesaplayıcılar sunar

Tüm Hesaplamalar
İndirme Merkezi
Aradığınızı bulamadınız mı?

Lokasyonlar

Ekibimizle İletişime Geçin

Lütfen bizimle hangi yolla iletişime geçmek istediğinizi seçin. En kısa zamanda sizinle iletişime geçeceğiz.

Sizi Arıyalım

Geri arama hizmeti
Telefonla sizinle iletişime geçeceğiz
E-Mail Servisi
Sizinle e-posta yoluyla iletişime geçeceğiz